Biz hakda

hhh

HEBEI BEAUTEX CO .., LTD

HEBEI BEAUTEX CO .., LTD öý dokma önümleri we pagta çaga seriýalary öndürmekde ýöriteleşen 2006-njy ýylda döredildi.
Önümlerimiz ABŞ, KANADA, UKewropa, Angliýa ITALY, Germaniýa, Fransiýa, Gresiýa, Ispaniýa we ş.m., Günorta Amerika, CHILE, BRAIZIL we ş.m. Günorta-Gündogar ýurtlary, Malaýziýa, Singapur we ş.m. satyldy.

Käbir müşderilerimiz bilen ýokary hilli we ünsli hyzmatymyz sebäpli 10 ýyldan gowrak wagt bäri iş gatnaşyklarymyzy dowam etdirýäris, önümlerimiziň hemmesi ýöriteleşdirilip bilner.Gaplamak Supermarket gaplamak, dürli satuw üçin sowgat gaplamak üçin bolup biler.

Esasy iş

1. Aşhana polotensalary we gap-gaç eşigi ----- pagta materialy, terri stili ýa-da dürli ölçegli dizaýn edilen reňkli reňkli ýüplük: 40x60cm 45x70cm, 15x25 "16x26" 18x28 "hili 200gsm, 250gsm, 300gsm.
2. Peç ellik we gap saklaýjy we perron toplumlary --- Pagta mata, egrilen mata, polikotton mata, poliester materialy, sanly çap etmek, pigment çap etmek bilen önümler satylyp ýa-da mahabat maksatly bolup biler.
4. Mikrofiber polotensasy ----- Aýna eşik, ýüň eşik, 40x40 sm 40x60 sm 200gsm, 220gsm ululykdaky güýçli suw siňdirişli sport mata
5. Pagta Çaga Bibliýalary we Düwürtikler, Swadorgan ýorganlar we Çaga eşikleri --- Gaty we çap usuly bolan ýumşak Musliniň hili, adaty edilip bilner.
6. Vanna polotensasy we kenar polotensasy - ýumşak we suw siňdirýän pagta materialy
Biz Hytaýyň Hebei şäherinde ýerleşýäris, adaty gämi duralgasy Tianjin porty, Çingdao porty, bellenen halatynda Şanhaý porty we Ningbo porty işleýär.
Dünýäden gelen müşderilere ýokardaky önümleri gözlemek üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, size iň bäsdeş bahany, iň gowy hilli we iň gysga önümçilik wagtyny hödürlemek üçin ähli güýjümizi synap göreris.
Ajaýyp gelejek üçin dünýäniň çar künjegindäki müşderiler bilen dostlukly hyzmatdaşlygy ýola goýmak isleýäris!
Iş üçin bizi saýlaň, şansyňyz, mümkinçiligimiz!