100% pagta muslin çaga ýorgan ýorgan

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Täze doglan çagalar we bäbekler üçin iň esasy aksessuar bolan Pagta Muslin Baby Swaddle ýorgan bilen tanyşdyrmak!Arassa pagta süýümli matadan tikilen bu ýorgan, çagaňyzy gije-gündiz rahat we rahat saklamak üçin niýetlenendir.

Pagta Muslin bäbek ýorgan ýorgan, çagalaryny dakmak üçin ýumşak, dem alýan we ýumşak mata gözleýän täze ene-atalar üçin hökmany zat. Muslin matasy ýeňil we dem alýar, ony ýylyň dowamynda ulanmak üçin ajaýyp edýär.Şeýle hem tebigy ýagdaýda gipoallergen bolup, näzik ýa-da duýgur deri üçin ony howpsuz we ýumşak edýär.

Ene-atalar 47 x 47 dýuým ölçegli ýorgan ýorganyň sahylygyna baha bererler.Bu ululyk, ähli ululykdaky bäbekleriň rahat oturmagy üçin giň ýer berýär.Uly ululyk, bu ýorgan ýorgan, şepagat uýasy ýa-da gezelenç örtügi ýaly birnäçe maksatlara hyzmat edip biljekdigini aňladýar.

Amaly ulanmakdan başga-da, Pagta Muslin Baby Swaddle ýorgan hem owadan dizaýnlarda we reňklerde bar.Çagaňyzyň stiline we şahsyýetine laýyk oýnawaç nagyşlardan, pastel reňklerden we nusgawy sebäplerden saýlaň.Saýlamak üçin köp sanly mümkinçilik bar bolsa, bu ýorgan ýorgan, çagaňyzyň şkafynda iň gowy görülýän zat bolar.

Umuman aýdanyňda, Pagta Muslin Çaga Swaddle ýorgan, islendik täze ene-ata üçin zerur bolan köpugurly we amaly aksessuar.Çagaňyza iň oňat rahatlyk we howpsuzlyk bilen üpjün etmek üçin döredilen, şol bir wagtyň özünde ajaýyp we ideg etmek aňsat.Bu gün hökman bolmaly aksessuarlara maýa goýuň we çagaňyza ýylylyk we rahatlyk sowgadyny beriň!


  • Öňki:
  • Indiki: